LEGANO

เกี่ยวกับเรา

LEGANO

บริษัท ลีกาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นใน เดือนตุลาคม ปี 2545 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์ ภายใต้

ชื่อผลิตภัณฑ์ ลีกาโน่ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปทั่วประเทศสินค้าของเราก็ได้

รับความนิยมมาก เราพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติมากมายหลากหลาย ให้คนไทย

ได้ใช้สินค้าที่ดี ปลอดภัยมีคุณภาพที่ดี และราคาประหยัด ความภาคภูมิใจของบริษัท ฯ

คือการได้มีส่วนร่วมในการทำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน มีบุคลิกที่ดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า

เราพยายามสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้หลากหลายรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจ

และเพื่อเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการมากขึ้น

 

เวลาให้บริการ

รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
 

โทรสอบถามได้ในเวลา

จันทร์ - เสาร์ ช่วงเวลา 9.00 - 17.00 น


ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง