LEGANO

ข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อชำระเงินแล้ว

กรุณาแจ้งบริษัท ฯ ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งสินค้า

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก. ลีกาโน่(ประเทศไทย) จำกัด

527-1-00389-9

( กระแสรายวัน )